Strategi

World Wide Invest Akk. investeringsstrategi tager udgangspunkt i Value & Vækst med ønsket om, over en flerårig periode, at bevare realværdien og skabe et fornuftigt afkast.

80 solide virksomheder globalt og 40 europæiske virksomhedsobligationer

World Wide Invest Akk. balancerer investeringen med en fordeling på 75% globale aktier og 25% virksomhedsobligationer. Investeringerne sammensættes med aktier i Independent Global og Independent Generations, og virksomhedsobligationer med Independent Bond.

Investeringerne

Aktieinvesteringerne i Independent Global og Independent Generations er fordelt på mere end 80 solide virksomheder verden over, spredt geografisk, på sektorer og på størrelse. Udvælgelsen sker på basis af vores egen regnskabsanalyse, og er baseret på resultater og en overbevisning om, at virksomhedernes forretningsudvikling vil fortsætte i fremtiden.

Investering i virksomhedsobligationer i Independent Bond er fordelt på 40 – 50 obligationer primært fra europæiske udstedelser. Udvælgelsen baseres ikke alene på officielle ratings fra eksempelvis S&P og Moody’s, men også på vores egen regnskabsanalyse. Investeringerne i Independent Bond udgøres for mindst 80 % i Euro eller andre europæiske valutaer.

Der foretages sædvanligvis ikke valutaafdækning og der investeres ikke efter Benchmarking.

Indtjening, kapital, pengestrøm og pris

Grundlaget for udvælgelsen af virksomheder varierer, afhængigt af om der investeres i aktier eller obligationer. Den enkelte virksomhed skal leve op til vores krav til indtjening, kapitalgrundlag, pengestrøm og pris. Virksomhederne skal være af en sådan kvalitet, at de ud fra den løbende drift skønnes at være i en sund udvikling.

Herudover tages der hensyn til forhold på det pågældende marked samt likviditeten på det marked, hvor virksomhedens aktie eller obligation handles.

Spredning af køb

Investorerne anbefales at sprede købet af andele i World Wide Invest Akk. over tid, samt altid at have indtægt og et likvidt beredskab til at dække de næste 3-5 års økonomiske behov.

Virksomhedernes indtjening

Ved solid forstår vi, at porteføljernes sammenlagte egenkapital er stærk og giver en høj forrentning efter skat til glæde for investorerne.

Bevar realværdien og få et afkast

Fundamentet i strategien er et ønske om at bevare realværdien og skabe et fornuftigt afkast over en flerårig periode.

Ring og tal med os om dine muligheder.

Tlf: 33 15 60 15