Sikkerhed

Hvordan er min risiko?

Ingen investeringsformer er risikofrie – så meget er sikkert.

Den langsigtede risiko i aktier kan begrænses

Risikoen ved at investere kan begrænses ved investering i solide virksomheder på globalt plan, hvor en stor spredning både geografisk, og på sektorer vil sikre en lav risiko.

Ingen binding

World Wide Invest Akk. er uafhængig og ikke knyttet til et enkelt pengeinstitut.

Vi er selv investorer

Både bestyrelsesmedlemmerne, direktionen og porteføljeforvalterne er selv investorer på samme vilkår som alle øvrige investorer.

Under offentligt tilsyn

Valg af en investeringsforening som fundament for opsparing giver investorer tryghed via Finanstilsynets godkendelse og løbende tilsyn.

World Wide Invest Akk. skal således leve op til offentligt fastsatte krav.

Børsnoteret

Noteringen på Nasdaq OMX giver investor mulighed for dagligt at følge kursudviklingen, samt købe og sælge.

Ring og tal med os om dine muligheder.

Tlf: 33 15 60 15