Privat investor

Med investering i World Wide Invest Akk. kan private investorer placere en del af deres langsigtede opsparing i aktier i 80 solide virksomheder over hele verden samt 40 europæiske virksomhedsobligationer.

Lavere beskatning af positiv kapitalindkomst

World Wide Invest Akk. er særligt velegnet til investorer med positiv nettokapitalindkomst, da der er et fradrag i topskattegrundlaget for de første kr. 40.000. (For ægtepar kr. 80.000)

Beskatning

Foreningen er akkumulerende, ikke skattepligtig og betaler ikke udbytte. Derfor beskattes aktieavancer hos den enkelte investor som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

Børneopsparing

Forældre og bedsteforældre kan betænke deres børn og børnebørn med andele i World Wide Invest Akk. til børnenes børneopsparing.

I børneopsparing er hele afkastet skattefrit. Der kan oprettes én børneopsparingskonto pr. barn, og der kan maksimalt indskydes kr. 3.000. årligt og i alt kr. 36.000.

Opretter man flere opsparinger til et barn parallelt med en børneopsparing, beskattes afkastet af disse på lige fod med voksne, når indkomsten overstiger personfradraget på kr. 31.500 i 2013 (personer under 18 år).

Ring og tal med os om dine muligheder.

Tlf: 33 15 60 15