Pension

Med investering i World Wide Invest Akk. kan investorer placere pensionsmidler i aktier i 80 solide virksomheder over hele verden samt 40 europæiske virksomhedsobligationer.  Det giver en god spredning.

Rate- og alderspension

World Wide Invest Akk. er akkumulerende og derfor velegnet til at indgå i pensionsordninger. Det gælder både for kapital-, rate- og kapitalpension, der er etableret i pengeinstitutter.

World Wide Invest Akk. kan indgå fuldt ud i pensionen

På grund af den investeringsspredning foreningen praktiserer, er andele i World Wide Invest Akk. ikke omfattet af 20 % begrænsningen for aktier.

Beskatning

Beskatningen af pensionsmidler sker med 15,3 % af alle avancer, og tab kan modregnes.

Ring og tal med os om dine muligheder.

Tlf: 33 15 60 15