Erhverv

Liberale erhverv, håndværksmestre, fonde og foreninger

Med investering i World Wide Invest Akk. kan liberale erhverv i virksomhedsskatteordning, som læge-, tandlæge-, advokat-, konsulent- eller ejendomsmæglervirksomhed, samt håndværksmestre og forretningsdrivende, med fordel placere en del af deres overskud i aktier i 80 globale og solide virksomheder samt 40 virksomhedsobligationer.

Vi passer formuen, og investor har kun en enkelt regnskabspost der skal bogføres og revideres.

Opsparing i virksomhedsskatteordning

Der må i virksomhedsskatteordning investeres i akkumulerende investeringsandele, der investerer i aktier - men ikke direkte i aktier eller udloddende investeringsandele. Investerer man selv direkte i aktier eller udloddende investeringsandele, anses et tilsvarende beløb for hævet fra virksomheden, og det medfører øget eller fremrykket skat.

Beskatning

World Wide Invest Akk. er akkumulerende, hvilket betyder, at der ikke udloddes udbytte, og investor beskattes efter lagerprincippet. Foreningen er ikke skattepligtig. Det betyder at beskatning først sker hos investor.

Ring og tal med os om dine muligheder.

Tlf: 33 15 60 15