Bestyrelse i Independent Invest og World Wide Invest

Børge Nordgaard Hansen, adm. direktør, Farum. Foreningens bestyrelsesformand, har været adm. direktør for Glenco og Lindberg Installation A/S, der var et Højgaard & Schultz selskab. Endvidere, bestyrelseshverv i flere industriorganisationer, har  medvirket ved mange virksomhedshandler.

Thorkild Juul Jensen, adm. direktør, Allerød, har senest været adm. direktør for Danogips og bestridt bestyrelseshverv som formand for Flügger og inden for Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, GiroBank, ATP samt forskellige fonde.

Erik Neuberg Rasmussen, direktør, Ribe. Driver EGR International, Ribe, en investerings- og handelsvirksomhed. Har ejet industrivirksomheden Tobøl Dæk A/S. Et familiefirma grundlagt i 1950, der i 2005 blev afhændet til Bridgestone. Sidder i bestyrelsen for faglige råd og sammenslutninger.

Foreningens vedtægter stiller krav om, at direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal være investorer i foreningen.

 

Bestyrelse i Tiedemann Independent A/S

Bjarne Rasmussen, Frederiksberg, Formand for bestyrelsen. Har betydelig kompetence i økonomi og virksomhedsspørgsmål. Har i mange år været partner, etikchef og statsautoriseret revisor hos Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København, samt medlem af partnerrådet i en årrække. Har endvidere været viceformand i FSR - nu Danske revisorer.

Ebbe Bouman, Odder. Kompetencen er kommunikation og markedsføring på et strategisk grundlag. Har som iværksætter med succes startet virksomheder i og udenfor Danmark og deltager fortsat som bestyrelses-medlem og investor. Er medlem af aftagerpanelet på Aalborg Universitet.

Thorkild Juul Jensen, adm. direktør, Allerød, har senest været adm. direktør for Danogips og bestridt bestyrelseshverv som formand for Flügger og inden for Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, GiroBank, ATP samt forskellige fonde.

Ring og tal med os om dine muligheder.

Tlf: 33 15 60 15