Beskatning

Virksomhedsskatteordning

Andele i World Wide Invest Akk. kan indgå i virksomhedsskatteordningen. Beskatningen sker efter lagerprincippet, og gevinst eller evt. tab medtages i virksomhedens beskatningsgrundlag.

Pensionsordninger

Ved investering for pensionsmidler beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven med årligt 15,3 % på samme måde som f.eks. aktieafkast i pensionsordninger.

Frie midler

Ved investering for frie midler beskattes efter lagerprincippet som betyder årlig beskatning af urealiserede gevinster og tab. Det betyder beskatning af årlig værdistigning og fradrag for eventuelle tab. Realiseret gevinst eller tab beskattes i det indkomstår hvor det realiseret. Beskatningen sker som kapitalindkomst.


For mere detaljeret information henvises til medlemmets egne rådgivere.

Ring og tal med os om dine muligheder.

Tlf: 33 15 60 15